Sở Tư pháp Cao Bằng: Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về môi trường

02/11/2017

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2017 của Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 837/KH-STP ngày 17/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng về tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường, ngày 26/10/2017, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng phối hợp với Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Đình Toàn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp; đồng chí Hứa Tân Hợi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng, các đồng chí báo cáo viên pháp luật của Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp và 90 đại biểu là cán bộ pháp chế thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, báo cáo viên pháp luật tỉnh Cao Bằng.

Hội nghị được tổ chức với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng các định hướng, chính sách, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng lồng ghép các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật tỉnh. Với mục tiêu đó, tại hội nghị, các báo cáo viên pháp luật của Viện Khoa học pháp lý và Bộ Tư pháp đã truyền đạt đến các đại biểu dự hội nghị các chuyên đề về chính sách pháp luật về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; pháp luật về quản lý chất thải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; yếu tố môi trường khi phân tích và hình thành chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng lồng ghép các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong soạn thảo văn bản, thẩm định, rà soát văn bản. 

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về môi trường được tổ chức đã góp phần vào việc tổ chức triển khai thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Nguyễn Mai 
 
Các tin đã đưa ngày: