Quảng Ninh: Tổ chức Hội nghị trực tuyến “Ngày Pháp luật” năm 2017

09/11/2017

Trong không khí sôi nổi cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng ứng đợt cao điểm thực hiện Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 07/11/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh “Ngày Pháp luật” năm 2017. Đây là năm thứ năm UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện "Ngày Pháp luật".

Hội nghị do đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có 230 đại biểu tại điểm cầu Hội trường Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh và hơn 700 đại biểu tại 14 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Quang Tùng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, đồng thời quán triệt công tác triển khai thực hiện Ngày pháp luật đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp đối với các cơ quan, ban, ngành, đoan thể của tỉnh và các địa phương.     
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Việt Hưng, Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước và đồng chí Nguyễn Quỳnh Liên,Trưởng phòng Pháp luật tổ chức Bộ máy Nhà nước,Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính (Bộ Tư pháp) phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của 02 đạo luật quan trọng: Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, hai Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đồng thời đã giải đáp một số câu hỏi của các đại biểu về các nội dung liên quan đến các quy định pháp luật nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình áp dụng luật vào thực tiễn.
Phát biểu bế mạc Hội nghị đồng chí Hồ Văn Vịnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, UBND các cấp tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng ứng Ngày Pháp luật năm 2017: Tiếp tục quán triệt, phổ biến ý nghĩa, nội dung, chủ đề Ngày pháp luật năm 2017; các văn bản pháp luật mới, các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân; văn bản về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân với cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, cấp sở, ngành, địa phương, xây dựng nông thôn mới...bằng các hình thức phù hợp: Tổ chức hội nghị phổ biến, sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu pháp luật.v.v., lựa chọn các khẩu hiệu tuyên truyền bằng điện tử, treo băng rôn, áp phích, panô tại trụ sở cơ quan, đơn vị hoặc trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, các trường học, địa điểm công cộng. Tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình…
Trước đó, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, ngày 27/7/2017 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2017, trong đó yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức Ngày pháp luật với chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và sở, ngành, địa phương; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ 01/10/2017 đến ngày 30/11/2017. Chủ đề Ngày Pháp luật năm nay thực sự có ý nghĩa quan trọng, hướng tới những vấn đề lớn, thiết thực gắn với các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Các địa phương và nhiều sở, ngành đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật và tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các hoạt động này góp phần quan trọng cùng với Tỉnh triển khai thực hiện Ngày pháp luật đồng bộ, hiệu quả, sâu rộng đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh./.
Đỗ Thanh Hải - Sở Tư pháp Quảng Ninh
Các tin đã đưa ngày: