Long An: Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2017

09/11/2017

Nhằm hưởng ứng tích cực Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 (Ngày pháp luật Việt Nam) năm 2017được tổ chức trong cả năm bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2017; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa tỉnh Long An đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2017với chủ đề “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng cụ thể như:
Các sở, ngành tỉnh, đoàn thể tỉnh; các trường học tổ chức treo băng ron, khẩu hiệu trước cổng chính cơ quan, đơn vị; Sở Tư pháp phối hợp với Công ty Cổ phần truyền thông văn hóa Bình Minh tổ chức treo 500 tấm cờ phướn với kích thước 0.7m x 2m, 10 tấmbăng ron với kích thước 0.7m x 7m trên các tuyến đường chính trong tỉnh;…
Các huyện, thị xã thành phố, ngoài việc tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền trên các Đài, trạm truyền thanh… theo đúng hướng dẫn của UBND tỉnh, các huyện còn tổ chứctọa đàm(huyện Mộc Hóa); tổ chức Lễ hưởng ứngNgày pháp luật Việt Nam năm 2017(huyện Tân Thạnh, Vĩnh Hưng); tổ chức chức tuyên truyền bằng xe lưu động (huyện Mộc Hóa); viết tin, bài truyên truyền trên Báo Long An, Báo Long An online;…
Hòa cùng không khí hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Năm năm 2017, ngày 08/11/2017, Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật Việt Nam năm 2017 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các Phòng, Trung tâm thuộc Sở. Tại buổi sinh hoạt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghe báo cáo viên giới thiệu vai trò, mục đích, ý nghĩa Ngày pháp luật Việt Nam; đọc mẫu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Bác Hồ với lời dạy pháp luật); triển khai các văn bản pháp luật mới như:Luật Trợ giúp pháp lý, một số Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX;thông tin chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp;…
Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật cũng là một trong những chế định quan trọng đặt tiền đề cho việc đổi mới tổ chức thực hiện công tác này. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.
Ngày pháp luật Việt Nam thực sự là sự kiện có ý nghĩa chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước, nhằm tôn vinh, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam./.
Phan Đức Bộ
 
Các tin đã đưa ngày: