Lào Cai: Hội nghị triển khai các quy định xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

09/11/2017

Sáng 26/10/2017, UBND huyện Sa Pa đã tổ chức hội nghị triển khai các quy định xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hướng dẫn tiêu chí 18.5 về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tham gia hội nghị có trên 100 đại biểu là trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, cán bộ theo dõi nông thôn mới, công chức tư pháp hộ tịch, văn phòng thống kê của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sa Pa.

Các đại biểu đã được tập tập huấn các nội dung về: Vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619 của Thủ tướng chính phủ; quy định, điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 theo quyết định 2540 của thủ tướng chính phủ; Thông tư 07 của Bộ Tư pháp ngày 28/7/2017 quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu Tiếp cận phấp luật và các nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh Lào Cai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Buổi tập huấn góp phâng giúp lãnh đạo, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sa Pa được trang bị các kiến thức cơ bản, cần thiết liên quan đến việc xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức triển khai và thực hiện việc đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cũng như đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện  Sa Pa. Các đại biểu đã tập trung thực hành các bài tập; nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Giảng viên đã giải thích, trao đổi tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai nội dung xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
 
Nguyễn Lê Hằng – Sở Tư pháp Lào Cai 
Các tin đã đưa ngày: