Tây Ninh: Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải các cuộc thi tìm hiểu pháp luậtnăm 2017

13/12/2017

Đồng chí Lý Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng
Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 
Trao giải cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở
 
 Sáng ngày 08/12/2017, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh tổ chứcHội nghị tổng kết và trao giải 03 cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017, gồm: Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật dân sự dành cho toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia; cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ cán bộ hòa giải ở cơ sở và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT.
Đồng chí Lý Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đến dự và chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, đã đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị qua 03 cuộc thi tìm hiểu pháp luật.
Trong dịp này, đã trao 63 giải thưởng cá nhân cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật dân sự; 28 giải thưởng cá nhân cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở và 59 giải thưởng cá nhân cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT.
Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Lý Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh khẳng định: Thi tìm hiểu pháp luật là một trong những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật(PBGDPL) hiệu quả, đã góp phần giúp cán bộ và nhân dân Tây Ninh nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật nói riêng cũng như trong công tác PBGDPL nói chung tại địa phương trong thời gian tới; Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp cần tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức, tiếp tục chú trọng những hình thức hiệu quả, phù hợp với ngành, địa phương và đối tượng đã thực hiện trên thực tế trong thời gian qua và tiếp tục nghiên cứu, áp dụng những hình thức mới, sáng tạo.
Quan tâm tăng cường hơn nữa công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù được quy định trong Luật PBGDPL như: người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, người dân tộc thiểu số; người lao động trong các loại hình doanh nghiệp; người khuyết tật; nạn nhân của bạo lực gia đình; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc…
Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật gắn liền với cuộc sống của người dân như: đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình; các văn bản về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ; đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội… Đặc biệt, tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân Bộ luật hình sự năm 2015 và Luật Tiếp cận thông tin.
Để thu hút được nhiều hơn nữa đội ngũ cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; các cấp, ngành cần tăng cường tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng về cuộc thi dưới nhiều hình thức như: ban hành công văn phát động, thực hiện panô, áp phích, tuyên truyền trên Báo, Đài…
Anh Tuyết (Sở Tư pháp Tây Ninh)
Các tin đã đưa ngày: