Khánh Hòa: Duy trì hoạt động “Ngày pháp luật” hàng tháng trong năm 2018

03/01/2018

Tiếp tục phát huy kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2017, ngày 02/01, Sở Tư pháp đã ban hành kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng năm 2018.

Theo đó, “Ngày Pháp luật” được tổ chức định kỳ vào ngày 09 hàng tháng (nếu trùng vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì được tổ chức vào ngày thứ sáu liền kề trước đó), với hình thức hội thảo, tọa đàm, truyền đạt kỹ năng … Nội dung sinh hoạt “Ngày Pháp luật” chú trọng đến việc phổ biến Hiến pháp, Luật, Nghị định, Quyết định mới ban hành. Kế hoạch cũng yêu cầu, bài báo cáo do đại diện các Phòng, Trung tâm trình bày tại buổi sinh hoạt “Ngày Pháp luật” phải có độ dài tối thiểu là 60 phút, thông qua trình chiếu Powerpiont…
Thông qua các hoạt động tổ chức “Ngày pháp luật” hàng tháng để tạo điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở tiếp cận với các văn bản pháp luật mới và rèn luyện kỹ năng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
Hải Dương
Các tin đã đưa ngày: