Ninh Bình: Tổng kết công tác hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 và triển khai công tác năm 2018

01/02/2018

Sáng 26/01/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng phối hợp tỉnh), tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự và chủ trì Hội nghị có Đồng chí: Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp tỉnh; đồng chí Nguyễn Hùng Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp tỉnh và 60 đại biểu là đại diện lãnh đạo các ngành thành viên của Hội đồng phối hợp tỉnh và Hội đồng phối hợp cấp huyện

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Hùng Tiến - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp tỉnh trình bày dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, trong năm 2017, hoạt động của Hội đồng phối hợp các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, công tác phối hợp, nhằm nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật; Chủ động, tích cực tham mưu cho UBND cùng cấp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực năm 2016, năm 2017 được dư luận xã hội quan tâm, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ công dân, phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng, môi trường, đất đai, an toàn giao thông. Việc tuyên truyền, phổ biến luật được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: qua chuyên mục Pháp luật và Đời sống trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, xuất bản Bản tin nội bộ các ngành; duy trì mô hình các Câu lạc bộ pháp luật (Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật, Nông dân với pháp luật…) qua đó để chuyển tải các thông tin chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh, có chuyển biến tích cực, rõ nét nhất là việc tập trung hướng mạnh hơn về cơ sở. Các cấp, các ngành, các đoàn thể đã tổ chức nhiều đợt trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa,vùng các dân tộc ít người; Hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, công tác xét xử lưu động cũng được đẩy mạnh từ đó góp phần từng bước xoá “Đói nghèo về pháp luật”, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội đặc biệt là loại tội phạm về bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ, trẻ em, xâm hại tình dục…Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về các mô hình, các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật sáng tạo, hiệu quả; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng phối hợp tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các ngành thành viên của Hội đồng cấp tỉnh, cấp huyện đạt được trong năm 2017. Để công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh năm 2018 đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Đồng chí Chủ tịch Hội đồng phối hợp tỉnh đề nghị các ngành thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh và Hội đồng phối hợp các huyện, thành phố bám sát chương trình nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp Trung ương và của UBND tỉnh tập trung thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác PBGDPL. Tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới nội dung, hình thực phổ biến, giáo dục pháp luật để phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn dân cư; Chú trọng hình thức phổ biến pháp luật thông qua đối thoại chính sách, lồng ghép PBGDPL trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp các cấp, chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, chất lượng giảng dạy môn giáo dục pháp luật trong các nhà trường; Đồng chí Chủ tịch Hội đồng phối hợp tỉnh, nhấn mạnh: Các đơn vị, địa phương cần Tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn, bố trí ngân sách cấp, hỗ trợ cho việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác hòa giải ở cơ sở; Xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật; Xây dựng, thực hiện Hương ước, Quy ước trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao nhất, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị- xã hội của tỉnh trong năm 2018./.
Các tin đã đưa ngày: