Long An tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

01/03/2018

Sáng ngày 27/02/2018, Sở Tư pháp Long An - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Hội đồng) tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2017, triển khai công tác PBGDPL năm 2018. Đến dự và chủ trì Hội nghị có ông Trần Minh Mẫn - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tỉnh; cùng các đại biểu là các thành viên Hội đồng tỉnh; Thường trực Hội đồng các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An; phóng viên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Năm 2017, trên cơ sở các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;UBND các huyện, thị xã và thành phố; đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 theo các nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng trên địa. Thông qua các hình thức tuyên truyền như: Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật (102 cuộc thi); sinh hoạt “Ngày Pháp luật” định kỳ; lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị; Hội nghị triển khai; sinh hoạt các chi, tổ Hội, Câu Lạc bộ, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể;…các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến được 70.740 cuộc, với 1.731.982 lượt người tham dự; phát hành 7.302 cuốn sách pháp luật mới; nhắn tin tuyên truyền cảnh báo, phòng ngừa tai nạn giao thông qua mạng điện thoại di động Vinaphone, Mobiphone với 1.158.498 lượt tin nhắn. Đặc biệt, trên sóng phát thanh và truyền hình Long An xây dựng chuyên đề pháp luật (phát sóng định kỳ mỗi tháng 02 lần), câu chuyện xóm làng và Chương trình “ Gõ cửa Luật sư” phát sóng định kỳ hàng tuần nhằm tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; trên Báo Long An có chuyên mục “Bạn đọc - Pháp luật”… thường xuyên thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật mới đến Nhân dân.

Hoạt động hòa giải ở cơ sở:Tiếp tục thực hiện các quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở; Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng, nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An năm 2017; cấp phát Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên được ban hành theo Quyết định số 1753/QĐ-BTP ngày 22/8/2016 của Bộ Tư pháp với số lượng 7.200 quyển; tổ chức tâp huấn cho hơn 400 đại biểu tham dự; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND cùng cấp ban hành Kế hoạch rà soát, củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải, Hòa giải viên ở cơ sở; 15/15 đơn vị huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn cho hòa giải viên được 23 lớp với hơn 2.700 Hòa giải viên tham dự. Năm 2017, toàn tỉnh hiện có 1.044 Tổ hòa giải/1.036 ấp, khu phố, với 6.669 hòa giải viên. Kết quả năm 2017, toàn tỉnh đã tiếp nhận 2.153 vụ việc, trong đó, hòa giải thành là 1.922 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,02%.
Triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Năm 2017 có 192/192 xã, phường, thị trấn đã được triển khai các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tính đến ngày 25/01/2018 đã có 155/192 đơn vị cấp xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.

Từ những kết quả đạt được nêu trên, trong đó có những đóng góp tích cực của các tập thể và cá nhân trong công tác PBGDPL năm 2017 thể hiện ở một số đơn vị tiêu biểu như:
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An: Tiếp tục tổ chức thực hiện sinh hoạt có hiệu quả “Ngày Pháp luật” ở cơ quan, đơn vị theo định kỳ hàng tháng; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức thực hiện tốt mô hình “Tiết pháp luật”trong nhà trường. Trong năm 2017, toàn Ngành GD&ĐT đã tổ chức được 7.107 cuộc tuyên truyền với tổng số lượt người tham dự là 1.702.478 lượt người tham dự; tổ chức phát thanh  3.746 cuộc, tổ chức 894 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 193.500 người dự;...
Công an tỉnh Long An: Thông qua các hoạt động tuyên truyền PBGDPL tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ tiếp cận, trao đổi, thảo luận các điểm mới trong chính sách pháp luật góp phần phục vụ có hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới.Trong năm 2017, Công an tỉnh đã tổ chức 04 cuộc với 236 lượt cán bộ dự. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt trong nội bộ được 168 cuộc, với 6.724 lượt cán bộ, chiến sĩ dự. Tổ chức 477 cuộc sinh hoạt ở các đơn vị phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật cho 16.814 lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức 20 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Công an xã và lực lượng nòng cốt, có 3.000 thành viên tham dự. Đặc biệt chỉ đạo PBGDPL đối với các đối tượng đang bị thi hành án phạt tù, chấp hành xong án phạt tù (100% phạm nhân, người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ được học tập nội quy, quy chế tạm giữ, chính sách pháp luật về giáo dục, cải tạo phạm nhân; tổ chức PBGDPL công dân cho 254 lượt phạm nhân);...
Huyện Vĩnh Hưng với công tác tuyên truyền PBGDPL hướng mạnh về cơ sở: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác PBGDPL và nhu cầu hiểu biết kiến thức pháp luật của nhân dân tại cơ sở, do đó trong năm qua, Hội đồng huyện đã đẩy mạnh việc tuyên truyền PBGDPL hướng mạnh về cơ sở. Kết quả, tuyên truyền 610 cuộc với 17.560 lượt người tham dự; phát sóng 10 câu chuyện pháp luật, 202 tin thời sự, tuyên truyền; treo 53 băng rol; tuyên truyền 17 khẩu hiệu trên pano điện tử; dựng 01 tấm pano; 04 cuộc xe tuyên truyền lưu động tại các xã, thị trấn.Công tác PBGDPL trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng có sự chuyển biến tích cực góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống  xã hội, từng bước nâng cao kiến thức pháp luật trong Nhân dân từ đó ý thức chấp hành pháp luật được nâng lên góp phần giảm tỷ lệ người vi phạm pháp luật, ổn định trật tự xã hội;...
Huyện Mộc Hóa: Kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 2017 trên địa huyện đã góp phần quan trọng cho địa phương trong việc trực tiếp giải quyết những vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp nhỏ trong Nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, tiết kiệm thời gian và tiền bạc của cơ quan Nhà nước và công dân đã góp phần rất lớn trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sự đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư… Trong  năm tổ chức tập huấn 08 lớp; củng cố, kiện toàn 33/33 Tổ hòa giải với 254 hòa giải viên. Tỷ lệ hòa giải thành đạt gần 90%;…
Huyện Cần Giuộc: Tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới ban hành (02 đợt) cho Thủ trưởng các ban, ngành huyện, thành viên Hội đồng huyện, Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn cho 190 lượt người tham dự. Các cơ quan, ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai tuyên truyền văn bản pháp luật được 89 cuộc với hơn 4.022 người tham dự. Tập huấn Đề án về PBGDPL cho hơn 110 đại biểu tham dự. Hướng dẫn tuyên truyền, PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL. Tham mưu, hướng dẫn tuyên truyền thông qua sinh hoạt Ngày Pháp luật định kỳ trên toàn huyện có 43 cuộc với hơn 5.552 lượt người tham dự. Phối hợp, hướng dẫn, tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật được 96 kỳ với 5.754 lượt người tham dự. Tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho hơn 150 người dân tại xã Phước Hậu, Phước Lại và Thị trấn Cần Giuộc. Tập trung xây dựng, củng cố được 42 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 239 tuyên truyền viên cấp xã, 17 câu lạc bộ pháp luật, 81 tổ hòa giải trên 79 ấp, có 490 hòa giải viên, 77 nhóm nòng cốt  phổ biến GDPL trong các tổ chức đoàn thể, mặt trận có 613 thành viên…
            Huyện Cần Đước: Trong năm 2017, chọn xã Phước Đông làm xã điểm thực hiện mô hình “Điểm sáng pháp luật” trong lĩnh vực tuyên truyền PBGDPL, kết quả đạt được như sau: Mô hình “Điểm sáng pháp luật” được tiến hành xây dựng áp dụng thực hiện tại Trung tâm học tập, giáo dục, văn hóa, thể thao cộng đồng xã, tại Cơ sở may Đức Ngọc và dịch vụ quán Cafe Nguyễn và nhân rộng trên địa bàn của 7 ấp. Đây cũng là mô hình mới của xã nên số lượt người dân đến tìm hiểu theo thống kê từ khi xây dựng mô hình đến nay có1.235 lượt người đến tham gia. Từ khi triển khai mô hình “ Điểm sáng pháp luật” đã góp phần tạo được sự chuyển biến về nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong bộ phận người dân.
Tại Hội nghị Hội nghị, ông Trần Minh Mẫn - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL năm 20107.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Minh Mẫn- Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện công tác PBGDPL năm 2017. Để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới, đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 16/01/2018của UBND tỉnh Long An về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018. Chủ động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phát huy vai trò chủ động, tích cực và tính tự giác, gương mẫu tìm hiểu pháp luật; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật  cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, liên tục, kịp thời, phù hợp với từng nhóm đối tượng, lĩnh vực, địa bàn, trong từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể hướng đến mục tiêu “Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật”. Chú trọng phổ biến nội dung chính sách pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật qua vụ việc, tình huống, sự kiện cụ thể… góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống xã hội…/.
Phan Đức Bộ
Các tin đã đưa ngày: