Cao Bằng: Tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật Quý I năm 2018

02/04/2018

Thực hiện Kế hoạch số 4163/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2018, sáng 28/3/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai các văn bản pháp luật quý I năm 2018 gồm: Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số 12/2017/QH14; Bộ Luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14. Đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và đồng chí Nông Thanh Khoa, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; tại điểm cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện.
          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên là lãnh đạo Công an tỉnh, Lãnh đạo Sở Tài chính truyền đạt những nội dung cơ bản, những điểm mới của Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015; Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.
          Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số 12/2017/QH14 gồm 26 chương với 426 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Bộ Luật hình sự tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, phòng ngừa. Đặc biệt có nhiều điểm mới cần lưu ý như: sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến người chưa thành niên phạm tội;  một số quy định liên quan đến pháp nhân thương mại phạm tội; các quy định liên quan đến việc xóa án tích; bỏ tội danh cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông; mở rộng thêm đối tượng không bị áp dụng hình phạt tử hình là người đủ 75 tuổi trở lên.....Bên cạnh đó, Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 được triển khai đã đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng tài sản công.
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nông Thanh Khoa, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nhấn mạnh, sau hội nghị các ngành, các cấp, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai sâu rộng các nội dung của 3 văn bản pháp luật trên tại đơn vị, địa phương đồng thời có kế hoạch cụ thể về công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật, để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống./.
                                                                      Vân Anh
Các tin đã đưa ngày: