Bình Định: Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

04/04/2018

Ngày 02/4, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng và gần 200 đại biểu là Thủ trưởng và cán bộ phụ trách theo dõi, quản lý tài sản công tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Thành viên, Thư ký Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Báo cáo viên pháp luật của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo Sở Tài chính phổ biến những điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018) và những nội dung cơ bản của các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công như: Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017; Nghị định số  151/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017; Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017; Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017; Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 và Thông tư số 144/TT-BTC ngày 29/12/2017.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng nhấn mạnh: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công là đạo luật quan trọng, áp dụng trực tiếp đến việc quản lý tài sản của Nhà nước. Vì vậy đề nghị Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các địa phương, nhất là cán bộ quản lý trực tiếp phải tiếp thu đầy đủ các nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; trên cơ sở đó phát huy tinh thần trách nhiệm để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công; ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công…/.
                                                                                                   Mỹ Cẩm
Các tin đã đưa ngày: