Khánh Hòa: Tập huấn phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho cán bộ ngành giáo dục và đào tạo

09/04/2018

Từ ngày 27/3 đến ngày 4/4/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tư pháp và Đại học Khánh Hòa tổ chức 3 lớp tập huấn “Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” năm học 2017 - 2018 tại thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa cho 320 cán bộ thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và giáo viên cốt cán của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại các lớp tập huấn, giảng viên đến từ Sở Tư pháp và Đại học Khánh Hòa đã giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về quyền trẻ em cùng các chuyên đề về “Phòng chống bạo lực trẻ em, bạo lực gia đình”; “Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em”; hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu “Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em” dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Đồng thời, quán triệt Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Thông qua tập huấn, các cán bộ làm công tác quản lý giáo dục và giáo viên cốt cán của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh được cung cấp, trang bị kiến thức, kỹ năng trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em, học sinh; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, học sinh, đồng thời tăng cường các giải pháp phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, học sinh.
Tin và ảnh: Quang Minh
Các tin đã đưa ngày: