Thái Bình: Tổ chức hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự 2015, Luật Trợ giúp pháp lý và Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

10/04/2018

Ngày 6/9/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Bình đã tổ chức tổ chức hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015, Luật Trợ giúp pháp lý và Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Tham dự hội nghị có 150 đại biểu là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và đoàn thể cấp tỉnh; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Lãnh đạo UBND, Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, phòng Tư pháp, phòng Tài chính các huyện, thành phố. Đồng chí Đinh Trọng Xa, Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung một số điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Nhìn một cách tổng thể, Bộ luật Hình sự có nhiều đổi mới, bao quát cả phần những quy định chung lẫn phần các tội phạm cụ thể, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chính sách hình sự, về vấn đề tội phạm và hình phạt.
          Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, trong đó có các nội dung quan trọng như: Trách nhiệm của Nhà nước trong công tác trợ giúp pháp lý (TGPL), những đối tượng được TGPL theo các nguyên tắc, tiêu chí cụ thể, phù hợp với bản chất của TGPL và điều kiện đặc thù của đất nước; Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động TGPL, đặc biệt quy định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng...
          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Trọng Xá, Giám đốc Sở Tư pháp điểm qua một số điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đồng thời, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức quán triệt các văn bản Luật nêu trên. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tiếp thu đầy đủ những nội dung mà báo cáo viên truyền đạt; nghiêm túc quán triệt, triển khai nội dung, nhất là những điểm mới, cơ bản, quan trọng của các luật đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
 
Trần Thị Hồng
Các tin đã đưa ngày: