TP.Nha Trang - Khánh Hòa: Tổ chức hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới năm 2018.

16/04/2018

Chiều 13-4, Ủy ban nhân dân Thành phố.Nha Trang tổ chức Hội nghị phổ biến 04 văn bản luật mới cho gần 100 đại biểu là lãnh đạo các Phòng, Ban; lãnh đạo Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân xã, phường và báo cáo viên pháp luật của thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó trưởng phòng Tư pháp thành phố và bà Thái Thị Lệ Phượng – Phó trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Sở Tư pháp) quán triệt những nội dung cơ bản của Luật quản lý, sử dụng tài sản công (có hiệu lực từ 01-01-2018) và 3 Luật cùng có hiệu lực từ 01-7-2018 gồm Luật chuyển giao công nghệ, Luật quản lý nợ công và Luật thủy lợi.
Theo ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó trưởng phòng Tư pháp thành phố cho biết, năm 2018 có 21 Luật mới được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành, do đó phòng sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức nhiều hội nghị khác để kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản Luật này. Đề nghị các đại biểu sau hội nghị này tiếp tục nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai kịp thời nội dung các văn bản luật này đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại đơn vị, địa phương mình để luật thực sự đi vào cuộc sống.
Đặng Hữu
Các tin đã đưa ngày: