Quảng Ngãi: Tổ chức 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại 3 huyện Tư Nghĩa, Trà Bồng và Mộ Đức

02/05/2018

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 10/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018, Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 12/3/2018 của Sở Tư pháp về tổ chức thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 (gọi tắt là Đề án 2), trong tháng 4/2018, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND huyện Tư Nghĩa, huyện Trà Bồng và huyện Mộ Đức tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Đề án 2.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Lãnh đạo Sở và cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Sở; ở địa phương có hơn 600 đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện và báo cáo viên pháp luật cấp huyện; đại diện lãnh đạo Đảng Ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc xã, công chức tư pháp - hộ tịch, địa chính; Bí thư thôn, trưởng thôn, các hội, đoàn thể ở thôn, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở.
Tại hội nghị tập huấn, đại biểu đã nghe báo cáo viên pháp luật của tỉnh phổ biến những điểm mới và nội dung cơ bản của Bộ Luật hình sự, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Tiếp cận thông tin, Luật khiếu nại, một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
Qua hội nghị tập huấn, các đại biểu đã cập nhật thêm kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền để nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương.
                                                                                    Kim Hoan
Các tin đã đưa ngày: