Tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2018

08/05/2018

Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành các Luật đã được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4 và Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 06/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018, ngày 07/5/2018, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2018 cho đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã nghe các báo cáo viên giới thiệu, triển khai các văn bản pháp luật mới, gồm: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Du lịch; Luật Lâm nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng và Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018 của chính phủ về quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị lãnh đạo các đơn vị, địa phương và các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu những quy định pháp luật mới, kịp thời triển khai trong đơn vị, địa phương./.
NGUYỄN DIỄM
Các tin đã đưa ngày: