Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật

22/05/2018

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 06/02/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Ngày 22/5/2018, Hội đồng phối hợp phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành.

Tham dự hội nghị có đồng chí Cao Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đồng chí Trần Đình Vinh – Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện pháp chế các Sở, ngành và các đồng chí là Trưởng và Phó phòng Tư pháp các huyện, thị xã.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các Báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Quy hoạch; Luật Lâm nghiệp và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Đây là những luật liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng, nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Hiến pháp năm 2013 về hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nói riêng. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, phục vụ tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt, thông qua hội nghị giúp cho các đại biểu nắm bắt kịp thời nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của các Luật mới ban hành. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác giáo dục phổ biến pháp luật tại địa phương.
Từ mục đích, ý nghĩa quan trọng trên, phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Cao Huy đề nghị: các đồng chí tập trung nghiên cứu, tìm hiểu và sau hội nghị, các cấp, các ngành, các đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; các đồng chí pháp chế các Sở, ngành; các đồng chí lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng nhóm đối tượng để triển khai kịp thời, có hiệu quả các luật trên đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân ở địa phương mình. Đồng thời, báo cáo tình hình tổ chức thực hiện về Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thông qua Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực của Hội đồng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.
Tiến Dũng
Các tin đã đưa ngày: