Khánh Hòa: Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc biệt năm 2018

23/05/2018

Ngày 15/5/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Vinh đã ký ban hành Kế hoạch số 4695/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hoà nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

 
 
Theo kế hoạch, Công an tỉnh được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án trong tháng 5/2018; xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án; tổ chức điều tra, khảo sát công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và nhu cầu PBGDPL của các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý, giáo dục, cải tạo theo quy định của pháp luật; tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bảo đảm công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao và đúng định hướng.
Bên cạnh đó,
kế hoạch cũng yêu cầu nghiên cứu, thí điểm xây dựng các mô hình điểm về PBGDPL; tổ chức rà soát, chỉnh lý chương trình giảng dạy pháp luật, xây dựng, duy trì các chuyên mục về PBGDPL cho các đối tượng của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của các cơ sở, địa phương bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả…
Hải Dương
Các tin đã đưa ngày: