Ninh Bình: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

23/05/2018

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vị trí vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa. Là khâu then chốt, quan trọng để chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống xã hội, là cầu nối để truyền tải pháp luật tới Nhân dân. Quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống bắt đầu bằng hoạt động PBGDPL và người làm nhiệm vụ truyền tải pháp luật chính là những báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Đây là nhân tố quan trọng nhất quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động PBGDPL.

Xác định tầm quan trọng của công tác PBGDPL và vai trò của đội ngũ người làm công tác PBGDPL, trong những năm qua, công tác này luôn được cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh quan tâm chú trọng. Ngoài việc củng cố, kiện toàn đủ số lượng, còn thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ này. Coi đây là yếu tố quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL.
Nhìn chung, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trong thời gian qua đã hoạt động tương đối tích cực, tham gia vào nhiều hoạt động PBGDPL theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Là lực lượng nòng cốt có nhiều đóng góp đáng kể trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống xã hội. Tuy nhiên, nhìn lại chúng ta còn thấy những mặt hạn chế của đội ngũ này, đó là: tính chuyên nghiệp trong PBGDPL chưa cao, thiếu kiến thức chiều sâu về các lĩnh vực pháp luật. Yếu về kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, PBGDPL nhất là những đồng chí mới được bổ sung thay cho các báo cáo viên nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác…Quá trình tác nghiệp thiếu tự tin, chất lượng bài giảng tuyên truyền còn đơn điệu, khô cứng, chưa thu hút người nghe.
Để trang bị và từng bước nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên. Được sự nhất trí của UBND tỉnh, ngày 17/5/2018 Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tiến hành tổ chức lớp tập huấn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL năm 2018 cho 150 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ pháp chế các sở, ngành, cán bộ tư pháp cấp huyện.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu tham dự đã được nghe Tiến sỹ Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản của Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/5/2018 về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL trong tình hình mới.

Thông qua nội dung được tập huấn đã giúp cho đội ngũ làm công tác PBGDPL hiểu sâu hơn về kỹ năng, nghiệp vụ cũng như các văn bản pháp luật mới làm hành trang cho việc tuyên truyền, PBGDPL từ đó góp phần đưa hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh đi vào thực chất, hiệu quả hơn trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.

            Hà Phương Thảo
Các tin đã đưa ngày: