Hòa Bình: Tập huấn kiến thức pháp luật cho hòa giải viên tại huyện Đà Bắc

07/06/2018

Thực hiện chương trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, ngày 05/6/2018, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tu Lý, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Đà Bắc đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở cho gần 60 đại biểu là Tổ trưởng, tổ viên các tổ hòa giải ở cơ sở thuộc 5 đơn vị vùng trung tâm huyện là: Thị trấn Đà Bắc và các xã: Hào Lý, Tu Lý, Cao Sơn, Toàn Sơn.

Tại lớp tập huấn, các hòa giải viên đã được nghe báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp tập huấn 05 chuyên đề pháp luật thuộc các lĩnh vực: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân và gia đình, Phòng chống bạo lực gia đình; trật tự xã hội (đây là những lĩnh vực thường xuyên có các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư thuộc phạm vi thẩm quyền hòa giải ở cơ sở) và 01 chuyên đề về kỹ năng hòa giải ở cơ sở.
Trong quá trình tập huấn, các học viên được trao đổi thông tin về các quy định cụ thể của pháp luật ứng với các tình huống vụ việc hòa giải; hướng dẫn kỹ năng tiến hành một vụ việc hòa giải ở cơ sở; giải đáp một số ý kiến mà học viên quan tâm.
 Thông qua Hội nghị tập huấn, giúp các hòa giải viên có thêm kiến thức, kỹ năng để thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, an ninh trật tự trong khu dân cư và tuyên truyền pháp luật đến Nhân dân ngay tại cơ sở./. 
Minh Ngọc
Các tin đã đưa ngày: