Vĩnh Phúc: Sở Tư pháp bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hương ước, quy ước cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

03/08/2018

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp và chỉ đạo của UBND tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, ngày 01/8/2018, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hương ước, quy ước. Tham sự buổi lễ có đồng chí Kim Thị Ánh- Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Ngô Duy Đông- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đồng chí đại diện Lãnh đạo phòng chuyên môn có liên quan của Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, trong những năm qua, Sở Tư pháp đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu UBND cùng cấp triển khai, rà soát việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn. Công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả. Các cấp, các ngành và địa phương đã nhận thức được vai trò quan trọng của hương ước, quy ước trong việc điều chỉnh các mối quan hệ mang tính tự quản của nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh tổng số có 1330/1385 thôn, làng, tổ dân phố đã xây dựng hương ước, quy ước; số hương ước, quy ước đã được phê duyệt: 1271; số hương ước, quy ước chưa được phê duyệt: 59; số lượng hương ước, quy ước đang xây dựng: 19; số hương ước, quy ước được sửa đổi, bổ sung: 803. Từ khi các thôn, làng, tổ dân phố có hương ước, quy ước được phê chuẩn đưa vào thực hiện đã có tác động trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội của cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa. Các phong tục tập quán tốt đẹp cổ truyền của thôn, làng, dòng họ ngày càng được duy trì và phát huy, qua đó góp phần quan trọng trong việc duy trì an ninh trật tự trị an và an toàn xã hội ở địa phương.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao đổi, thảo luận và nhất trí ký biên bản bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hương ước, quy ước và bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu công tác quản lý nhà nước về hương ước, quy ước từ Sở Tư pháp sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lãnh đạo hai Sở cũng thống nhất sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo quy định của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ.
                                                                                                    Phan Bích
Các tin đã đưa ngày: