Sở Tư pháp Bình Định: Tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên huyện Vĩnh Thạnh

10/08/2018

Sáng ngày 07/8, Sở Tư pháp Bình Định đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 127 đại biểu là hòa giải viên trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên pháp luật của tỉnh truyền đạt 02 nội dung chính, đó là: Một số nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở và một số vấn đề cần quan tâm; các kỹ năng hòa giải ở cơ sở và văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, thông qua tiểu phẩm “Lại chuyện cái nếp, cái tẻ” do các “diễn viên” là các hòa giải viên trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh trực tiếp trình diễn tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nắm bắt được cụ thể các quy định của pháp luật về dân số - kế hoạch hóa gia đình; hôn nhân và gia đình cũng như các kỹ năng trong việc vận dụng pháp luật và cái tình, cái lý để thuyết phục, làm hóa giải các mâu thuẫn, xích mích trong nội bộ gia đình và cộng đồng dân cư.
Đó là cách làm mới trong việc tổ chức các Hội nghị tập huấn mà Sở Tư pháp Bình Định thực hiện, nhằm giúp cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh dễ dàng tiếp cận, nắm bắt các kiến thức và kỹ năng hòa giải; để sau Hội nghị, các hòa giải viên không chỉ thực hiện hòa giải thành nhiều vụ việc ở cơ sở mà còn là những tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa bàn dân cư./.
                                                                                              Mỹ Cẩm
Các tin đã đưa ngày: