Bình Định: Sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

10/08/2018

Chiều ngày 08/8, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Bình Định đã tổ chức họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Nguyễn Phi Long chủ trì cuộc họp.

Báo cáo đánh giá tại cuộc họp cho thấy, 06 tháng đầu năm 2018, công tác PBGDPL luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thông qua nhiều hình thức PBGDPL khác nhau đã góp phần hình thành nên ý thức chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật, tôn trọng và chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Cụ thể, trên cơ sở Kế hoạch PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 của UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, Hội đồng/Ban chỉ đạo Phối hợp PBGDPL các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp huyện, UBND cấp xã đã tổ chức 3.560 cuộc tuyên truyền trực tiếp cho gần 1 triệu lượt người dự nghe; biên soạn, phát hành hơn 62 nghìn bản gồm: đĩa CD, VCD, Hỏi - Đáp pháp luật, tờ gấp, tờ rơi; viết 3.523 tin, bài đăng tải trên báo, đài phát thanh - truyền hình, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, các Bản tin, Tạp chí, Tờ thông tin nội bộ; tổ chức 61 cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng các hình thức như viết bài tìm hiểu, sân khấu hóa, thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật... thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: Công tác PBGDPL có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhiều vấn đề liên quan đến pháp luật. Do đó, làm tốt công tác PBGDPL sẽ góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và là nền tảng để hướng mọi người dân sống theo Hiến pháp và pháp luật. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường phối hợp, lựa chọn vấn đề, hình thức để PBGDPL cho phù hợp với đối tượng, vùng miền; bám sát tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị và nắm bắt kịp thời nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân để tổ chức tuyên truyền, PBGDPL kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới, quan trọng, có liên quan thiết thực đến lĩnh vực công tác của ngành, đời sống xã hội ở địa phương; tăng cường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật mang tính cộng đồng bằng hình thức thi trực tuyến, trắc nghiệm, sân khấu hóa; thực hiện nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong PBGDPL.
Cũng tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Bình Định đã thảo luận, góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh./.
                                                                                                      Mỹ Cẩm
Các tin đã đưa ngày: