Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức: Hội nghị truyền thông tăng cường năng lực kiến thức pháp luật liên quan đến địa bàn trọng điểm và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Bát Xát

10/08/2018

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-STP ngày 27/4/2018 của Sở Tư pháp triển khai Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018, ngày 7/8/2018 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bát Xát, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị truyền thông tăng cường năng lực kiến thức pháp luật liên quan đến địa bàn trọng điểm và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Bát Xát.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Thị Nguyệt – Phó Giám đốc Sở Tư pháp; tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu là công chức Tư pháp - Hộ tịch phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền viên pháp luật; hòa giải viên; cộng tác viên trợ giúp pháp lý; người có uy tín trong cộng đồng dân cư; hội nghị đã cấp hơn 100 bộ tài liệu gồm các cuốn luật: Luật đất đai, Luật phòng chống ma túy, Bộ luật hình sự 2015.
Hội nghị được nghe các giảng viên của Sở Tư pháp giới thiệu nội dung pháp luật về: hình sự; phòng, chống mua bán người; phòng chống ma túy; chuyên đề pháp luật về đất đai; kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở.
Nguyễn Lê Hằng
Các tin đã đưa ngày: