Quảng Ngãi: Tổ chức Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng, Luật Du lịch và Luật Quản lý ngoại thương

09/10/2018

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐPBGDPL ngày 11/6/2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (gọi tắt là Hội đồng) về tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản luật và Kết luận số 06/KL-HĐPBGDPL ngày 02/7/2018 của Hội đồng, ngày 02/10/2018 Hội đồng tổ chức hội nghị triển khai Luật An ninh mạng, Luật Du lịch và Luật Quản lý ngoại thương.

Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Trung Tập, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp tỉnh và gần 200 đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh uỷ, các ban của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh, cán bộ phụ trách pháp chế của các sở, ban, ngành, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), UBMTTQVN các huyện, thành phố, Văn phòng HĐND & UBND, Công an, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố; Phóng viên Đài phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi và Cổng Thông tin điện tử tỉnh đến dự và đưa tin.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Tập yêu cầu các đại biểu tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung báo cáo viên trình bày đồng thời các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến toàn thể cán bộ và Nhân dân trong tỉnh để luật sớm đi vào cuộc sống, nhất là những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các nội dung cơ bản và những điểm mới của 3 văn bản luật. Luật An ninh mạng do đồng chí đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa, sự cần thiết ban hành luật, là cơ sở pháp lý vững chắc để bảo đảm an ninh mạng, phát triển lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia đồng thời nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng và đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, luật gồm có 7 chương và 43 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.
Luật Du lịch năm 2017 do đồng chí Huỳnh Thị Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, luật gồm 9 chương 78 điều. Quan điểm xuyên suốt trong Luật là lấy khách du lịch làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch và quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự đầu tư, phát triển của các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực du lịch, đây là bước bứt phá và là động lực quan trọng để ngành du lịch tiếp tục phát triển mãnh mẽ.
Luật Quản lý ngoại thương do đồng chí Kiều Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý ngoại thương, Sở Công thương báo cáo. Luật được xây dựng và ban hành với vai trò là một đạo luật có tính định hướng rõ ràng, phù hợp quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý, phát triển hoạt động ngoại thương. Luật hệ thống hóa các quy định pháp luật hiện hành, nội luật hóa các điều ước quốc tế, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, luật gồm có 8 chương và 113 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.
 
K.Hoan
 
Các tin đã đưa ngày: