Hà Giang bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giữa Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

09/10/2018

Chiều ngày 08/10/2018, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Chiều ngày 08/10/2018, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
Tham dự Lễ bàn giao, về phía Sở Tư pháp có ông Ấu Duy Quang, Giám đốc Sở, ông Nguyễn Duy Sụn, Phó Giám đốc Sở cùng Chánh Văn phòng Sở, lãnh đạo, chuyên viên phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; về phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở, ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình cùng Chánh Văn phòng Sở, lãnh đạo, chuyên viên Phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình.
Thực hiện Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đối với cấp tỉnh được giao cho Sở Tư pháp tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện, đối với cấp huyện giao cho Phòng Tư pháp và cấp xã là công chức Tư pháp - Hộ tịch. Sau 20 năm thực hiện, đến nay công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã đi vào ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn tỉnh có 1.948 hương ước, quy ước đã được xây dựng, thực hiện tại 1.793/2.071 khu dân cư (đạt tỷ lệ 86%); 1.793 hương ước, quy ước đã được niêm yết, phổ biến đến cộng đồng dân cư sau khi được phê duyệt (đạt tỷ lệ 100%); 939 hương ước, quy ước được kiểm điểm việc thực hiện hàng năm. Việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước góp phần không nhỏ vào việc duy trì, củng cố hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với các quan hệ xã hội tại cơ sở.
Ngày 08/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, trong đó nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được giao cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Do đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, việc bàn giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh thực hiện xong trước ngày 31/8/2018, cấp huyện và cấp xã xong trước ngày 30/9/2018. Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ Sở Tư pháp sang Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc hai Ngành đều đánh giá sâu sắc những kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn, tồn tại trong công tác này để có giải pháp trong thời gian tới. Đồng thời, thống nhất trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, hai Ngành sẽ tiếp tục cùng nhau nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm để tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, hạn chế, loại bỏ các nội dung trái pháp luật, trái phong tục, tập quán tốt đẹp, không bảo đảm bình đẳng giới và phân biệt đối xử với phụ nữ trong các bản hương ước, quy ước của thôn , làng, bản, ấp, tổ dân phố ước trên địa bàn tỉnh.
Đỗ Xuân Dũng
Các tin đã đưa ngày: