Sở Tư pháp Quảng Ngãi tổ chức 6 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” đợt 2 năm 2018

06/12/2018

Vừa qua, từ ngày 22/11 đến ngày 30/11/2018, Sở Tư pháp phối hợp với UBND 6 xã, thị trấn đó là xã Tịnh Phong, Tịnh Hiệp (huyện Sơn Tịnh), xã Ba Vinh, Ba Điền, Ba Cung và Thị trấn Ba Tơ (huyện Ba Tơ) tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật theo Đề án vi phạm trọng điểm (theo Kế hoạch số 34/KH-STP ngày 08/11/2018 của Sở Tư pháp về tập huấn, tuyên truyền pháp luật theo Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 (đợt 2).

Đây là 6/62 xã, phường, thị trấn được xác định là địa bàn trọng điểm cần tăng cường công tác PBGDPL theo Kế hoạch số 6242/KH-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh. Đối tượng tham gia tập huấn là hơn 600 cán bộ, công chức là đại diện Phòng Tư pháp các huyện Sơn Tịnh, huyện Ba Tơ; đại diện lãnh đạo cấp xã; công chức tư pháp - hộ tịch, địa chính, các phòng, ban, hội đoàn thể ở xã; Bí thư thôn, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, các hội đoàn thể ở thôn, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên.
Tại UBND xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh.
Mục đích tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền này là nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo từng lĩnh vực, phù hợp đối tượng, khu vực thuộc địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân ở cơ sở, hạn chế và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật tại các địa bàn đã được xác định. Đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức ở cơ sở và người làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở tại các xã địa bàn trọng điểm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về PBGDPL. Nội dung tập huấn tập trung nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, pháp luật về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Cũng tại lớp tập huấn, báo cáo viên pháp luật đã dành nhiều thời gian để trao đổi, tư vấn, giải đáp thỏa đáng những câu hỏi, khúc mắc của đại biểu về các nội dung pháp luật liên quan về lĩnh vực hình sự và hôn nhân và gia đình...
Qua lớp tập huấn đã cung cấp cho đại biểu những kiến thức pháp luật cần thiết từ đó tuyên truyền cho gia đình, cộng đồng dân cư nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức pháp luật của người dân trong công tác đấu tranh, ngăn ngừa, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên, bạo lực gia đình… góp phần giảm thiểu vi phạm pháp luật tại địa phương./.
                                                                                               Kim Hoan
 
 
Các tin đã đưa ngày: