UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật mới đợt 2 năm 2018

20/12/2018

Nhằm triển khai, phổ biến, kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành để quán triệt đầy đủ những tư tưởng, quan điểm chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các lĩnh vực mà văn bản pháp luật mới điều chỉnh cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp trên địa bàn tỉnh Long An. Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 12/12/2018, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật theo Kế hoạch số 113KH-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh. Bà Phan Thị Mỹ Dung - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

 Tham dự Hội nghị, có các đại biểu là đại diện các sở ngành, đoàn thể tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, pháp chế các sở ngành, Doanh nghiệp nhà nước, Phóng viên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An; Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh và các Phòng chuyên môn thuộc sở; đại diện lãnh đạo UBND, các ngành, đoàn thể cấp huyện; đại diện lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.  

​Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của 07 văn bản Luật và 01 Nghị quyết cụ thể:
Luật Quốc phòng: Luật này quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Luật An ninh mạng có 7 Chương, 43 Điều quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
Luật Tố cáo: Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Luật Cạnh tranh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có quan đến quy hoạch và Nghị quyết số 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bà Phan Thị Mỹ Dung - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - đại diện Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đánh giá cao tinh thần tham dự Hội nghị của đại biểu tại các điểm cầu, các đại biểu đã nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe các Báo cáo viên truyền tải những thông tin cơ bản của các văn bản pháp luật mới ban hành. Sau Hội nghị triển khai đề nghị các đại biểu tham dự, cán bộ được giao làm nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật của các sở ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố về tham mưu, giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương mình tổ chức triển khai lại cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn theo nội dung và hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn đảm bảo thiết thực và hiệu quả theo tinh thần Kế hoạch số 113KH-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh./. 
Phan Đức Bộ
Các tin đã đưa ngày: