Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

03/01/2019

Nhằm đánh giá kết quả công tác sau 01 năm hoạt động, ngày 27/12/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 2018, triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2019. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có gần 50 đại biểu là Ủy viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. Đồng thời thảo luận đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2019 và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận sôi nổi và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các mô hình hiệu quả, cách làm hay cần được nhân rộng như việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, tuyên truyền pháp luật thông qua các tiểu phẩm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến bằng các chuyên mục sinh động trên sóng truyền hình…
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. Đồng thời chỉ đạo các ủy viên Hội đồng PHPBGDPL; các sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021, chú trọng công tác kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyên truyền viên pháp luật, tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ này, đặc biệt là ở cấp xã; đổi mới và đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; đổi mới hình thức tuyên truyền trực tiếp cho sinh động nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật thông qua mạng Internet. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, hạn chế vi phạm pháp luật, hình thành thói quen sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị; trật tự - an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Các tin đã đưa ngày: