Sở Tư pháp Quảng Bình bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại địa bàn trọng điểm

12/03/2019

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 và Kế hoạch số 2224/KH-UBND ngày 27/12/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngày 12/3/2019, Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới cho gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền của xã và đội ngũ những người làm công tác PBGDPL, hoà giải viên và Nhân dân trên địa bàn phường.

Tại lớp bồi dưỡng các đại biểu đã được các báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp giới thiệu một số nội dung cơ bản của pháp luật về Hình sự, ma túy, an toàn giao thông, tiếp cận thông tin, phòng, chống tham nhũng, chuẩn tiếp cận pháp luật.
Qua lớp tập huấn các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận và được các báo cáo viên giải đáp các vấn đề liên quan đến nội dung tập huấn và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về các lĩnh vực nói trên.
Đoàn Hòa
Các tin đã đưa ngày: