TP.Nha Trang: Tăng cường tuyên truyền các văn bản luật mới tại cơ sở

12/03/2019

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác tư pháp năm 2019 đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, ngày 04/3/2019, ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Trưởng phòng Tư pháp đã ký ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến 04 Luật mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 (gồm: Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Quốc phòng, Luật Thủy sản) tại 27 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Theo đó, từ ngày 18/3 đến ngày 24/4/2019, Phòng Tư pháp sẽ tổ chức Đoàn công tác đến tại trụ sở UBND các xã, phường trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền, phổ biến những quy định của những văn bản Luật nêu trên cho các cán bộ chủ chốt của địa phương như: Đại diện lãnh đạo HĐND và UBND; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công an xã, phường; Cán bộ chuyên trách: Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa – Xã hội; Tổ trưởng Tổ dân phố/ Trưởng thôn; Hòa giải viên các Tổ hòa giải và tuyên truyền viên pháp luật của xã, phường.
Qua đó, giúp cho mỗi đại biểu tham dự buổi tuyên truyền được bổ sung, cập nhật thêm nhiều kiến thức pháp luật mới, để họ có điều kiện thực hiện tốt việc tích cực phổ biến những quy định của Nhà nước đến tận người dân ở cơ sở tại nơi mình công tác, sinh sống nhằm đảm bảo việc thi hành, áp dụng các luật nói trên được đồng bộ, thống nhất.
                                                            Anh Khoa
 
Các tin đã đưa ngày: