Vĩnh Phúc: Tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và quán triệt, phổ biến Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp

28/03/2019

Ngày 25/3, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và quán triệt, phổ biến Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo UBND cấp huyện; Lãnh đạo UBND cấp xã; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp huyện; cán bộ làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành ở tỉnh; Trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng đã và đang được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Để thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tích cực vào cuộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tập trung thực hiện tốt từ khâu phòng ngừa, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền các nội dung có trọng tâm, trọng điểm; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phải gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đặc biệt, cần xác định rõ đối tượng cần được tuyên truyền.
 
Tại hội nghị, các đại biểu được Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện chiến lược và Khoa học, Thanh tra Chính phủ truyền đạt những vấn đề cơ bản về tham nhũng và điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Đồng thời, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa- Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL- Bộ Tư pháp quán triệt, phổ biến các nội dung cơ bản của Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và một số kỹ năng, nghiệp vụ đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác này theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp.
 
Thông qua hội nghị tập huấn giúp các học viên nắm vững nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018  và thông tư 03/2018/TT-BTP làm căn cứ triển khai, thực hiện tốt kế hoạch truyên truyền phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Lê Huyền
Các tin đã đưa ngày: