Bắc Ninh ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

12/04/2019

Thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; Kế hoạch liên ngành Tư pháp, Thanh tra và Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 – 2022, ngày 11/4/2019 tại UBND xã Yên Giả, huyện Quế Võ, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Hội nông dân huyện Quế Võ, UBND xã Yên Giả đã long trọng tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Yên Giả.

Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Yên Giả là tổ chức sinh hoạt pháp lý tự nguyện của hội viên Hội nông dân xã và những người có kiến thức, nhu cầu tìm hiểu pháp luật trên địa bàn xã. Thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho hội viên và người dân có nhu cầu tìm hiểu pháp luật trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên nông dân và các vấn đề liên quan đến nông dân. Để thành lập mô hình điểm Câu lạc bộ, xã Yên Giả đã  thành lập Ban Chỉ đạo do Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, vận động 46 thành viên gia nhập Câu lạc bộ. Tại buổi lễ, các thành viên Câu lạc bộ đã tiến hành bầu Ban Chủ nhiệm với 5 thành viên do đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã là Chủ nhiệm, thông qua quy chế và chương trình hoạt động, quy chế phối hợp với UBND xã...
Theo ông Nguyễn Đăng Khang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Yên Giả là mô hình thứ 11 trên địa bàn tỉnh từ năm 2008 đến nay. Như vậy, cho đến nay 100% các huyện, thị xã, thành phố đã có mô hình điểm hiệu quả này, trong đó huyện Yên Phong, Quế Võ và Thành phố Bắc Ninh có 2 mô hình, với trên 500 hội viên. Hoạt động của mô hình được đánh giá có hiệu quả cao, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên nông dân tích cực tham gia tìm hiểu pháp luật, hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Mỗi thành viên Câu lạc bộ là một tuyên truyền viên pháp luật tích cực tại cộng đồng.
Ngay sau lễ ra mắt Câu lạc bộ, các hội viên Câu lạc bộ cũng đã được Báo cáo viên của tỉnh giới thiệu chuyên đề khái quát về pháp luật khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và pháp luật đất đai góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho hội viên Câu lạc bộ để có cách ứng xử đúng trong các quan hệ xã hội./.
Các tin đã đưa ngày: