Sở Tư pháp Quảng Bình bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa

10/05/2019

Để giúp các xã đăng ký đạt nông thôn mới năm 2019 thực hiện tốt các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 tại Kế hoạch số 179/KH-HĐPH ngày 28/12/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình, ngày 10/5/2019, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tham dự lớp bồi dưỡng có gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền của xã và đội ngũ những người làm công tác PBGDPL, hoà giải viên và Nhân dân trên địa bàn xã.
Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp giới thiệu một số nội dung cơ bản của pháp luật về Đất đai, bảo vệ môi trường, tiếp cận thông tin, chuẩn tiếp cận pháp luật, phòng chống tham nhũng và một số nội dung cơ bản của Luật Giáo dục năm 2005. Qua lớp bồi dưỡng, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận và được báo cáo viên giải đáp những vấn đề liên quan đến nội dung tập huấn, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật đối với các lĩnh vực nêu trên.
Đây là một trong những hoạt động của Sở Tư pháp nhằm hưởng ứng phong trào “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, đồng thời qua đó để giúp các xã đăng ký đạt nông thôn mới năm 2019 thực hiện tốt các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, giúp các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới duy trì kết quả đạt được, phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 hoàn thành tiêu chí về tiếp cận pháp luật với chất lượng cao./.
Các tin đã đưa ngày: