Quảng Bình phổ biến, quán triệt Luật Đặc xá năm 2018, Luật Công an Nhân dân năm 2018, Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp

14/05/2019

Thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, ngày 14/5/2019, Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh Quý II/2019.

Tham dự Hội nghị có gần 100 đại biểu là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, phóng viên Báo Quảng Bình, Đài phát Thanh truyền hình Quảng Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình dự và đưa tin về Hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu được đã được báo cáo viên của Công an tỉnh và Sở Tư pháp phổ biến, quán triệt Luật Đặc xá năm 2018, Luật Công an Nhân dân năm 2018, Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới.
Hội nghị là dịp nhằm củng cố, trang bị những kiến thức về các văn bản pháp luật mới; tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên có dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm và giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tư pháp./.
Các tin đã đưa ngày: