Thừa Thiên Huế tuyên truyền nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn

08/08/2019

Nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn tại huyện Nam Đông và A Lưới, 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan chức năng và tổ chức đoàn thể của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông tư vấn tại cộng đồng.

Các hoạt động cụ thể được thực hiện như: Tổ chức 46 buổi nói chuyện chuyên đề với 1.825 lượt người tham gia; 01 buổi diễn đàn tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, 01 lớp tập huấn về công tác này. Kết quả 6 tháng đầu năm 2019, hai huyện Nam Đông và A Lưới có 8 trường hợp tảo hôn (trong đó huyện Nam Đông có 01 trường hợp, huyện A Lưới có 7 trường hợp). So với cùng kỳ năm 2018, số người tảo hôn giảm gần 14%. Hai huyện không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống.
Ngoài hoạt động truyền thông, tuyên truyền tại hai huyện Nam Đông và A Lưới, tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, dân số nhằm chuyển đổi hành vi về dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh: Phát hành 32.000 tờ rơi tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; 21.000 tờ rơi tuyên truyền giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; 30.000 tờ rơi tuyên truyền kiểm soát dân số cho người dân vùng biển, ven biển, đầm phá, vạn đò, cửa sông; 40.000 tờ rơi về dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tổ chức 29 buổi nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên với 2.389 lượt người tham gia; 70 buổi phát thanh trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã...
Nguyễn Thị Đào
Các tin đã đưa ngày: