Hà Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho người khuyết tật

06/09/2019

Nhằm góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho người khuyết tật, nhất là đối với những quy định, chính sách liên quan trực tiếp tới người khuyết tật. Ngày 6 tháng 9 năm 2019, Sở Tư pháp Hà Nam đã phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Người khuyết tật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho gần 100 lượt người khuyết tật trên địa bàn huyện Kim Bảng.

Tại buổi tuyên truyền, Báo cáo viên pháp luật đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Người khuyết tật và các chính sách liên quan trực tiếp tới người khuyết tật trong các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, giao thông, văn hóa... Và giải đáp 05 lượt ý kiến liên quan đến việc thực hiện cấp giấy xác nhận khuyết tật, dạng khuyết tật, bảo trợ xã hội.
Thông qua đó, giúp các đại biểu về dự buổi tuyên truyền nắm được những quy định, chính sách liên quan trực tiếp tới người khuyết tật, góp phần bảo vệ tốt hơn các quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật./.
Thanh Tùng
Các tin đã đưa ngày: