Hà Nam tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về hòa giải ở cơ sở và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên

07/10/2019

Thực hiện Kế hoạch số 1551/KH-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” và nhằm kịp thời bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên sau khi tiến hành kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở; Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức 06 lớp tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở cho 689 Tổ trưởng các Tổ hòa giải của 06 huyện, thành phố và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn.

Tại các lớp tập huấn, các hòa giải viên đã được nghe Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở, các quy định pháp luật áp dụng thường xuyên trong công tác hòa giải như: dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai... được chia sẻ các kỹ năng trong thực hiện hòa giải các vụ việc, như các kỹ năng tiếp cận, tìm hiểu thông tin từ các bên tranh chấp và những người liên quan; kỹ năng phân tích thông tin và vận dụng các quy định pháp luật; kỹ năng tổ chức buổi hòa giải; kỹ năng viết biên bản hòa giải thành...
Bên cạnh nội dung phổ biến các quy định pháp luật, chia sẻ các kỹ năng hòa giải, các Báo cáo viên pháp luật cũng đã dành thời gian để trao đổi, giải đáp các thắc mắc của các hòa giải viên liên quan đến các vụ việc, tranh chấp phát sinh tại địa phương.
Thông qua các lớp tập huấn, đã giúp Tổ trưởng các tổ hòa giải nắm rõ được các quy định pháp luật về hòa giải, các quy định pháp luật liên quan và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho công tác hòa giải. Trên cơ sở đó, sẽ phổ biến, chia sẻ lại cho các hòa giải viên trong tổ hòa giải của mình những nội dung đã được tập huấn, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng của công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới./.
Thanh Tùng
Các tin đã đưa ngày: