Bình Phước tích cực hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

07/10/2019

Thực hiện Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (viết tắt là cuộc thi).

Để tích cực hưởng ứng cuộc thi nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người học; cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; giảm thiểu vi phạm pháp luật và các hành vi lệch chuẩn xã hội của thanh, thiếu niên, cũng như nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm hiệu quả triển khai công tác PBGDPL trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ngày 26/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 2766/UBND-NC về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn Bình Phước; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phát động triển khai cuộc thi tại các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; đăng tải đường link về cuộc thi trên trang web của Trung ương: timhieuphapluat.vn về Trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình để người học dễ dàng tham gia cuộc thi.
2. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tăng cường thời lượng phát thanh, truyền hình, viết tin, bài phổ biến về cuộc thi để động viên, khích lệ các em học sinh, sinh viên các trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi.
3. Sở Tư pháp là đơn vị đầu mối tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương (nếu có), báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp để được hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc thi./.
                                                                                             Hà Thị Nguyệt
Các tin đã đưa ngày: