Hoạt động tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ của Sở Tư pháp Cao Bằng trong 09 tháng đầu năm

07/11/2019

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, trong 09 tháng đầu năm, với phương châm hướng về cơ sở, Sở Tư pháp đã triển khai các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt được Sở Tư pháp xác định cần tăng cường thực hiện trong năm. Theo đó, trong quý 3 năm 2019, Sở Tư pháp đã tiến hành tổ chức 03 lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các huyện Thông Nông, Trùng Khánh và Hạ Lang, với gần 400 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND cấp xã;  cán bộ công chức cấp xã được giao thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện. Nội dung hội nghị tập huấn, tập trung các chuyên đề: bồi dưỡng, kỹ năng nghiệp vụ công tác chuẩn tiếp cận pháp luật; giới thiệu nội dung cơ bản của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; trao đổi, thảo luận, giải đáp vướng mắc, khó khăn, bất cập từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đồng chí Hoàng Thị Kiên, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Sở Tư pháp
báo cáo các chuyên đề tại hội nghị
Đồng thời, cùng với hoạt động tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Thông Nông và huyện Hạ Lang, Sở Tư pháp cũng đã tổ chức thành công 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ công chức Phòng Tư pháp cấp huyện, cán bộ Tư pháp cấp xã phụ trách công tác hòa giải ở cơ sở; hòa giải viên của các tổ hòa giải ở cơ sở,  với hơn 300 lượt người nghe, tham dự. Nội dung tập huấn gồm các chủ đề: bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo chương trình khung của Bộ Tư pháp; giới thiệu một số nội dung cơ bản của Quyết định số 428/QĐ-TTg  ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”; trao đổi, thảo luận, giải đáp vướng mắc, khó khăn trong thực hiện công  tác hòa giải ở cơ sở.
Song song với hoạt động tập huấn nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật tại cơ sở cũng được tăng cường thực hiện. Sở Tư pháp đã tổ chức 06 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các xã: Thành Công, Phan Thanh (Nguyên Bình); Cốc Pàng, Phan Thanh  (Bảo Lạc); Thái Sơn, Thái Học (Bảo Lâm). Đại biểu dự hội nghị là cán bộ, công chức cấp xã, tuyên truyền viên pháp luật; hòa giải viên; người có uy tín trong cộng  đồng dân cư và bà con nhân dân cư trú tại địa phương. Hội nghị đã thu hút được hơn 500 lượt người nghe, tham dự. Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào những quy định dân sự, chính trị được quy định trong các Luật như: Hộ tịch, Hôn nhân và gia đình; Tiếp cận thông tin; Lâm nghiệp; Hòa giải ở cơ sở; Trợ giúp pháp lý…

Đại biểu dự hội nghị tại UBND xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình
Có thể nói đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa và đem lại hiệu quả tích cực, cần duy trì thực hiện thường xuyên. Thông qua các lớp tập huấn, các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp, cán bộ và nhân dân có thêm được những kiến thức pháp luật, những kỹ năng, nghiệp vụ, cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời cũng tạo ra cơ hội để các đại biểu và báo cáo viên cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…
          Theo Kế hoạch đã đề ra, trong những tháng cuối năm, Sở Tư pháp sẽ tăng cường triển khai thực hiện các lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng xây dưng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các huyện Phục Hòa và Thạch An./.
                                              Vân Anh
                                             Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Các tin đã đưa ngày: