Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình phổ biến, quán triệt Luật thi hành án hình sự năm 2019, Luật quản lý thuế năm 2019

29/11/2019

Ngày 29/11/2019, Sở Tư Pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh Quý IV năm 2019 cho hơn 100 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các báo cáo viên được phổ biến, quán triệt 2 văn bản, gồm: Luật thi hành án hình sự năm 2019, Luật quản lý thuế năm 2019 và định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới. Theo đó, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Luật này gồm có 16 chương, 207 điều và có nhiều nội dung mới về phạm vi điều chỉnh, tha tù trước thời hạn có điều kiện, thi hành án tử hình, thi hành án đối với pháp nhân thương mại, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của phạm nhân đang chấp hành án... Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 gồm 17 chương, 152 điều, trong đó kết cấu lại, bổ sung 03 chương mới (Chương II, Chương X và Chương XII) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, Luật Quản lý thuế với nhiều nội dung quan trọng, từ những vấn đề chung về quản lý thuế, đến quy định về trách nhiệm của những cơ quan tổ chức trong quản lý thuế, cũng như quy định tất cả các khâu trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế và các công việc liên quan đến quản lý của cơ quan thuế. Đặc biệt, Luật cũng bao quát việc quản lý về các vấn đề thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới trên nền tảng kỹ thuật số, quản lý giao dịch liên kết, chống chuyển giá...
Qua việc tiếp thu các văn bản bản luật, giúp các báo cáo viên nắm nội dung đặc biệt điểm mới của sửa chữa, bổ sung, thực hiện tốt việc thi hành luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần đưa các luật sửa đổi, bổ sung đi vào cuộc sống./.
                                                                                                  Đoàn Hòa
Các tin đã đưa ngày: