Hà Nam hướng dẫn triển khai phổ biến pháp luật liên quan đến những vấn đề dư luận xã hội quan tâm

12/02/2020

Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, Nhân dân các văn bản chỉ đạo, các quy định pháp luật liên quan đến công tác ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra và các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu bia, ngày 07/2/2020 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã ban hành văn bản số 01/HĐPH-TT để hướng dẫn việc triển khai tổ chức PBGDPL những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố, thị xã (UBND cấp huyện) tăng cường công tác phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh nCoV và phòng, chống tác hại của rượi, bia; tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo có liên quan nhằm ngăn chặn dịch nCoV gây ra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, thực hiện quyết liệt các biện pháp do Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh đề ra, trong đó chú trọng việc quán triệt, phổ biến, thực hiện, vận động cán bộ, Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh. Nội dung PBGDPL phòng, chống dịch bệnh cần tập trung vào Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Dược năm 2016 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn thực phẩm; kết hợp thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch, khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch; chỉ đạo việc tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác, gây hoang mang trong cộng đồng và các hành vi lợi dụng dịch do vi rút nCoV gây ra để trục lợi… Đối với công tác phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của rượi, bia, các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và các văn bản pháp luật có liên quan.
Căn cứ vào nội dung hướng dẫn, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn chủ động tổ chức thông tin, phổ biến về các nội dung pháp luật nêu trên với hình thức linh hoạt, phù hợp từng nhóm đối tượng, địa bàn; truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ, Nhân dân; phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong PBGDPL.
Được biết, Hà Nam là một trong những địa phương đầu tiên có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL đối với các vấn đề đang thu hút sự quan tâm của người dân nêu trên./.
Thanh Tùng
Các tin đã đưa ngày: