Quảng Bình phổ biến, quán triệt Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Luật Cạnh tranh năm 2018, Luật Du lịch năm 2017 01/03/2019

Ngày 28/02/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh quý I/2019. Tham dự có hơn 130 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện Thanh tra, cán bộ phụ trách Thanh tra các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương; Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại, Sở Công thương; Cục Quản lý thị trường Quảng Bình.

An Giang: Sở Tư pháp và Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức Hội thi thanh niên với các hình thức tuyên truyền, PBGDPL năm 2019 27/02/2019

Căn cứ các Kế hoạch công tác và hưởng ứng mô hình “Ngày Pháp luật” đang triển khai rộng rãi tại các cơ quan, đơn vị, ngày 18/02/2019, Sở Tư pháp và Tỉnh Đoàn An Giang đã ký ban hành Kế hoạch phối hợp số 39/KHPH-STP-TĐ về tổ chức Hội thi thanh niên với các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 với một số nội dung cụ thể sau đây:

Cà Mau: Ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019 27/02/2019

Ngày 31/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 13/KH- UBND về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

Sơn La: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019 27/02/2019

Ngày 20/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019

TP Đà Nẵng: Ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2019 26/02/2019

Ngày 07/01/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 138/KH- UBND về triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 trên địa bàn thành phố nhằm mục đích để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục đạt hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù 21/02/2019

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc: Kết quả nổi bật 3 năm thực hiện Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh 21/02/2019

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật, là “cầu nối” để đưa pháp luật vào cuộc sống. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác PBGDPL, Đảng ta đã quan tâm đến công tác này. Ban Bí thư Trung ương Đảng có Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”; Chính Phủ có rất nhiều Đề án, Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL. Để triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ngành Tư pháp đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 14/7/2015 về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân” và tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết 209).

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Nam họp triển khai nhiệm vụ năm 2019 21/02/2019

Trong buổi sáng ngày 13/02/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam tiến hành cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Tân Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng phối hợp tỉnh.

Phú Thọ: Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 19/02/2019

Ngày 21/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 319/KH- UBND về công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ninh Bình: Hội nghị Tổng kết 05 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; 03 năm thực hiện Đề án 07/ĐA-UBND; Tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2018 29/01/2019

Sáng 23/01/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng phối hợp tỉnh), tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 07/ĐA-UBND; Tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp tỉnh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.