Kết quả công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người của Sở Tư pháp Thái Bình năm 2019 31/12/2019

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp triển khai thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nói chung, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người nói riêng của Sở Tư pháp. đã đạt được những kết quả quan trọng.

UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án về phòng, chống tra tấn năm 2020 30/12/2019

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2152/KH-UBND thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Thừa Thiên Huế không duy trì Tủ sách pháp luật đã được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg 27/12/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành văn bản số 9827/UBND-TTr ngày 24 tháng 12 năm 2019 về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Đẩy mạnh công tác xây dựng xã chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới tại Thanh Hóa 26/12/2019

Ngày 25/12/2019, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL) gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PBGDPL năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 26/12/2019

Ngày 23/12/2019, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là cơ quan thành viên; Ban Thư ký giúp việc của Hội đồng tại điểm cầu trung tâm và các đồng chí đại biểu dự họp tại 17 điểm cầu cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hà Nam: Tổ chức phổ biến pháp luật cho cán bộ làm công tác mặt trận tại cơ sở 25/12/2019

Nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về Phòng, chống tham nhũng; Hòa giải ở cơ sở và các Nghị quyết mới được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; Sở Tư pháp Hà Nam đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số Luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh mới ban hành tại các huyện, thành phố. Với thành phần tham dự là: cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã; Trưởng các nhóm nòng cốt, Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ quốc của các thôn/tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ 25/12/2019

Ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2111/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc trên địa bàn tỉnh.

TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 24/12/2019

Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”; Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung về bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 của Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022,

Long An: Gần 700 đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật 23/12/2019

Tiếp tục cụ thể hoá các chủ trương, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung; trong đó, tập trung tổ chức triển khai thực hiện các Đề án về PBGDPL đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 20/12/2019, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 theo Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh.

Vĩnh Phúc: Tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016” 15/12/2019

Sáng ngày 13/13/2019, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016” tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bắc - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí thành viên Ban tổ chức cuộc thi tỉnh; các đồng chí đại diện Ban tổ chức cuộc thi các huyện, thành phố; thành viên Ban Giám khảo, Tổ thư ký; các tập thể, cá nhân đạt giải; trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ; Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố.