Kế hoạch thực hiện một số hoạt động trọng tâm về công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2021 10/06/2019

Nhằm quán triệt sâu rộng đến cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch số 972/KH-UBND về thực hiện một số hoạt động trọng tâm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2021.

Khánh Hòa tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù trong năm 2019 10/06/2019

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ trong năm 2019.

Lâm Đồng tổ chức tổng kết 5 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 06/06/2019

Ngày 04 tháng 6 năm 2019, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Đồng chí Đoàn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh – Chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành; Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện; Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã thuộc các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, thành phố Đà Lạt và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Sở Tư pháp Khánh Hòa: Tập huấn kiến thức pháp luật cho 5 xã thuộc địa bàn trọng điểm 05/06/2019

Triển khai thực hiện Quyết định số 2976/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 – 2016 đến năm 2021” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 5/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức 5 Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho khoảng 400 cán bộ, công chức cấp xã cùng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại 5 xã (mỗi xã có 80 đại biểu tham dự) thuộc địa bàn trọng điểm của tỉnh, cụ thể gồm các xã: Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa), Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh), Cam Lập (TP. Cam Ranh), Suối Hiệp (huyện Diên Khánh) và Cam Thành Bắc (huyện Cam Lâm).

Sóc Trăng tổ chức khảo sát việc triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 05/06/2019

Sáng ngày 05/6, đồng chí Bùi Thị Tuyết Hạnh, Trưởng Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các thành viên Đoàn khảo sát đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp về tình hình triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Tuân, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp tiếp và làm việc với Đoàn. Cùng dự còn có đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Tăng cường thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Định 05/06/2019

Sở Tư pháp Bình định vừa ban hành Công văn số 374/STP-PBGDPL về việc tăng cường thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Bình Định kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 05/06/2019

Sáng ngày 05/6, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định (viết tắt là Hội đồng tỉnh) đã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tỉnh làm Trưởng đoàn.

Bắc Ninh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021 05/06/2019

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Hiếp pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đảy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh. Phát huy những kết quả đã đạt được trong tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021:

Hà Nam: Tuyên truyền pháp luật và tập huấn kỹ năng về phòng, chống mua bán người 04/06/2019

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, từ 16/5/2019 đến ngày 04/6/2019 Sở Tư pháp đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn các quy định pháp luật về phòng, chống mua bán người; kỹ năng xử lý khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm mua, bán người và các kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 1.000 lượt Hội viên của các Chi hội Phụ nữ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thành phố.

Khánh Hòa triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến về PCTT và Đề án đẩy mạnh phổ biến về các QDSCT năm 2019 04/06/2019

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 4763/UBND-NC ngày 22/5/2019 gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tra tấn và Đề án đẩy mạnh phổ biến về các quyền dân sự, chính trị năm 2019.