Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 05/07/2018

Ngày 08/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Theo Điều 17 của Quyết định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định này trên phạm vi cả nước. Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân. Ở địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Sở Văn hóa và Thể thao), Phòng Văn hóa - Thông tin, công chức Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp, công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện Quyết định này.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch và tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả cho thanh, thiếu niên” 05/07/2018

Nhằm tìm kiếm sáng kiến, giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, trên cơ sở Kế hoạch số 652/KH-BTP về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018, ngày 03/7/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 2416/KH-BTP tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả cho thanh, thiếu niên”.

Bộ Tư pháp hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV 05/07/2018

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 07 luật (Luật quốc phòng; Luật cạnh tranh; Luật tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao; Luật đo đạc và bản đồ; Luật an ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch và 08 Nghị quyết quan trọng (Phụ lục kèm theo Công văn).

Hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL 05/07/2018

GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PBGDPL VÀ MỘT SỐ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PBGDPL Ngày 10/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy định Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; Thông tư gồm 05 chương, 17 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Hội thảo “Đánh giá thực trạng bảo đảm quyền được thông tin pháp luật và nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của người dân” 02/07/2018

Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Số 2708/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; Số 2317/QĐ-BTP ngày 16/11/2017 phê duyệt Kế hoạch hoạt động Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) năm 2018, nhằm đánh giá thực trạng bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật và nhu cầu PBGDPL của người dân, tập trung vào nhóm đối tượng đặc thù, người dân sống ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, ngày 29/6/2018 tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án GIG tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực trạng bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật và nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của người dân”.

Bộ Tư pháp bàn giao nhiệm vụ QLNN về hương ước, quy ước cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/06/2018

Chiều nay – ngày 27/6, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước giữa Bộ Tư pháp và Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã dự và chủ trì buổi lễ.

Hội thảo góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Tủ sách pháp luật tại Hà Nam 21/06/2018

Tiếp theo Hội thảo góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg được tổ chức tại thành phố Cần Thơ, sáng ngày 18/6/2018, tại Hà Nam, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Tham dự Hội thảo có đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật; một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp....); đại diện lãnh đạo, công chức Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh một số tỉnh, thành phố (Thái Nguyên, Điện Biên, Hưng Yên, TP Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ...); đại diện một số Sở, Ban, ngành, cơ quan báo chí, các Phòng Tư pháp cấp huyện và một số công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đồng chí Phan Hồng Nguyên – Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì Hội thảo.

Tọa đàm mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả cho thanh, thiếu niên tại Hà Nam 21/06/2018

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên”, chiều ngày 18/6/2018, tại Hà Nam, Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm “Mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên”. Tham dự Tọa đàm có một số Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật; một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp....); đại diện Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh một số tỉnh, thành phố (Hà Nam, Thái Nguyên, Điện Biên, Hưng Yên, TP Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ...); đại diện một số Sở, Ban, ngành, cơ quan báo chí và các Phòng Tư pháp cấp huyện, một số công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 19/06/2018

Ngày 21/5/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1719/KH-BTP tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi). Cuộc thi được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật; giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.