Bộ Tư pháp hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết mới 15/07/2019

Triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 3121/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), trên cơ sở các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 7 thông qua (gồm Luật Giáo dục; Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ và 10 nghị quyết), để thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo quy định của Luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2575/BTP-PBGDPL ngày 11/7/2019 hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL.

Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 12/07/2019

Để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019 thiết thực và hiệu quả, ngày 01/7/2019 Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã ban hành Công văn số 6594/MTTW-BTT hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019 gửi đến Trung ương các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh Long An 08/07/2019

Thực hiện Kế hoạch số 707/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, sáng ngày 05/7/2019, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và giải đáp khó khăn, vướng mắc về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các Phòng Tư pháp cấp huyện; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp tỉnh Long An và các Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật: đồng chí Uông Ngọc Thuẩn, đồng chí Phan Hồng Nguyên.

Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW tổ chức đoàn kiểm tra tại tỉnh Bạc Liêu 07/07/2019

Trong 02 ngày: 03, 04/7/2019, Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” đã tổ chức Đoàn Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại tỉnh Bạc Liêu.

Triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong ngành tòa án nhân dân năm 2019 03/07/2019

Vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 66/TANDTC-TH ngày 03/7/2019 về quán triệt thi hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Lai Châu 02/07/2019

Thực hiện Quyết định số 718/QĐ-BTP ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2019, ngày 29/6/2019, tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 200 đại biểu là đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo, công chức Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Lê Thanh Hải, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu và các Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật: Uông Ngọc Thuẩn, Phan Hồng Nguyên.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 CT/TW tại tỉnh Quảng Bình 27/06/2019

Vừa qua, ngày 20/6/2019, Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW) đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá tình hình, kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW” tại tỉnh Quảng Bình.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên khu vực miền Trung 26/06/2019

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”, trong khuôn khổ các hoạt động tại tỉnh Quảng Bình, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên cho lãnh đạo Sở Tư pháp, công chức Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp, đại điện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung (gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên); một số đơn vị cấp huyện, cấp xã và trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Phan Hồng Nguyên - Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì hội nghị.

Bộ Tư pháp tập huấn nghiệp vụ PBGDPL, HGOCS, xây dựng cấp xã đạt CTCPL khu vực miền Trung 26/06/2019

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (ban hành tại Quyết định số 3121/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp (ban hành tại Quyết định số 718/QĐ-BTP ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); với mục đích bổ sung kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 21/6/2019, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho hơn 100 đại biểu là lãnh đạo Sở Tư pháp, công chức Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở và báo cáo viên pháp luật của 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung. Đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì Hội nghị.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung cơ bản của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn 25/06/2019

Thực hiện Kế hoạch số 2087/KH-BTP ngày 07/6/2019 về tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị năm 2019, trong chuỗi các hoạt động tại tỉnh Quảng Bình, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung cơ bản của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho lãnh đạo Sở Tư pháp, công chức Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; giảng viên Trường Trung cấp luật Đồng Hới; một số đại diện Phòng Tư pháp của tỉnh Quảng Bình.