Bộ Tư pháp triển lãm sách và không gian đọc sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam

21/04/2017

Ngày 21/04, Bộ Tư pháp tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ IV nhằm tiếp tục đẩy mạnh, phát triển văn hóa đọc trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tư pháp. Thứ trưởng Lê Tiến Châu đến dự và phát biểu tại lễ hưởng ứng Ngày sách Việt Nam.

Cũng trong dịp này, GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  đã tới giới thiệu và nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tư pháp về tác phẩm Đường Kách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong buổi triển lãm sách và không gian đọc sách, Ban tổ chức đã giới thiệu sách của các Thư viện: Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý, Nhà xuất bản Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam và một số Nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tọa đàm nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và giới thiệu tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với vấn đề xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân ở Việt Nam hiện nay.

Tại Lễ Khai mạc, Thứ trưởng Lê Tiến Châu đã nhấn mạnh vai trò ý nghĩa của sách cũng như thói quen đọc sách trong thời đại mới, đồng thời phát động và khuyến khích phong trào đọc sách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tư pháp để góp phần trau dồi kiến thức, chuyên môn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành và nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi cá nhân.

 
Các tin đã đưa ngày: