Bộ Tư pháp Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở tại TP. Quy Nhơn, Bình Định.

13/06/2017

Ngày 12.6, tại TP Quy Nhơn, Bộ Tư pháp đã khai mạc hội nghị tập huấn Kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho cán bộ Tư pháp, báo cáo viên pháp luật của các tỉnh phía Nam.

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, với nhiều nội dung quan trọng: quán triệt Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; quán triệt Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; chuyên đề giới thiệu Cuộc cách mạng 4.0 và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; góp ý dự thảo “Đề án đổi mới và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021”; giới thiệu phương pháp tập huấn cùng tham gia, các phương pháp và kỹ năng cơ bản của báo cáo viên, tập huấn viên”…
Đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị, Tiến sĩ Đỗ Xuân Lân - Vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật nhấn mạnh: Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của ngành Tư pháp nói chung, nguồn nhân lực phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng. Do đó, Hội nghị là dịp để nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; kỹ năng, nghiệp vụ cho báo cáo viên, người làm công tác quản lý về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đồng thời bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới quan trọng, liên quan mật thiết đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; mở rộng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm; trao đổi, thảo luận, tìm cách tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Vụ trưởng cũng đã đề nghị các đại biểu tiếp thu đầy đủ các nội dung được tập huấn để sau Hội nghị về tham mưu và tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình./.
L.N
Các tin đã đưa ngày: