Nâng cao trách nhiệm và chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL

07/07/2017

Chiều nay (7/7), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì họp thẩm định Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL. Thành phần Hội đồng và trách nhiệm của Ủy viên Hội đồng là 2 nội dung được cuộc họp tập trung thảo luận.

Về thành phần Hội đồng, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung thành phần Hội đồng Trung ương bao gồm đại diện tất cả Bộ, cơ quan ngang Bộ, VKSNDTC, TANDTC. Thành phần Hội đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện bao gồm đại diện tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, VKSND và TAND cùng cấp. Các Bộ, ngành đều chịu trách nhiệm triển khai công tác PBGDPL trên lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước hoặc thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn khác.
Đồng tình với việc mở rộng thành phần, đại diện Sở Tư pháp Hà Nội nêu lên thực tế thời gian qua cho thấy, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đã có tác dụng tích cực đến việc nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, các tranh chấp xảy ra trong cộng đồng dân cư. Do vậy, việc bổ sung mời đại diện lãnh đạo TANDTC, VKSNDTC tham gia Ủy viên Hội đồng trung ương là cần thiết để phát huy hơn nữa vai trò của công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án trong hoạt động PBGDPL.
Tuy nhiên, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lại cho rằng cần chọn lọc, không nên quy định tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ đều có đại diện tham gia là thành viên Hội đồng vì dễ gây lãng phí mà hiệu quả chưa chắc đã cao hơn. Chung quan điểm, đại diện Văn phòng Chính phủ nhận định thành phần Hội đồng phải thể hiện được tính tập trung và tính ưu tiên. Cùng với đó, phải tính đến đặc thù từng vùng miền khác nhau nên công tác tuyên truyền, PBGDPL ở mỗi nơi là không giống nhau, do vậy cần tạo sự linh hoạt, chủ động trong quy định thành phần Hội đồng cấp tỉnh, cấp huyện.

Ngoài ra, Dự thảo Quyết định còn bổ sung trong trường hợp không thể tham dự các phiên họp, ủy viên Hội đồng có trách nhiệm cử người có thẩm quyền đại diện dự phiên họp hoặc gửi ý kiến bằng văn bản về cơ quan thường trực Hội đồng. Ủy viên Hội đồng có trách nhiệm tư vấn, tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan, tổ chức mà mình là đại diện làm thành viên Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý, tham gia PBGDPL cho Nhân dân…
Tuy nhiên, ông Hà Đình Bốn, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Lao động thương binh & xã hội cho rằng để nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi Ủy viên Hội đồng thì không nên quy định việc đi họp thay vào luật mà chỉ cần có cách xử lý linh hoạt trong thực tiễn. Còn bà Đàm Thị Vân Thoa, Phó trưởng ban Chính sách pháp luật, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỏ ra băn khoăn vì quy định cử người có thẩm quyền đi họp thay là quá chung chung. Do đó, cần quy định rõ trách nhiệm của Ủy viên Hội đồng, nếu không đi được thì cần ý kiến bằng văn bản hoặc cử cán bộ đi phải lĩnh hội được nội dung rồi về báo cáo lại để tham mưu, trên cơ sở đó lãnh đạo có những chỉ đạo sát sao. Có như vậy mới đảm bảo được trách nhiệm và vai trò của cơ quan, tổ chức tham gia Hội đồng.
Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng nhấn mạnh Dự thảo Quyết định cần đảm bảo tính khả thi, nâng cao tính ràng buộc trách nhiệm và tăng cường chất lượng của Hội đồng. Thứ trưởng cho rằng thành phần Hội đồng không nên mở quá rộng vì sẽ khiến bộ máy cồng kềnh, gây tốn kém mà chưa biết hiệu quả sẽ đến đâu, thay vào đó, cần tạo cơ chế mở để có thể mời thêm các cơ quan, tổ chức có liên quan. Về cơ chế đi họp thay, Thứ trưởng nhận định đây là quy định không cần thiết, Ủy viên nào không đi thì cần có trách nhiệm gửi lại ý kiến bằng văn bản để Hội đồng tổng hợp, báo cáo.
Vy Anh - Kim Quy
 
Các tin đã đưa ngày: