Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

27/07/2017

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, được sự hỗ trợ của Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (USAID/GIG), sáng ngày 26/7/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (dự thảo Quyết định).

Tham dự Hội thảo có đồng chí Đỗ Xuân Lân – Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì Hội thảo, đại diện Sở Tư pháp 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công chức Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch và Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố của TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận.
Thay mặt Tổ biên tập, đồng chí Phan Hồng Nguyên – Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã trình bày nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định và các tài liệu có liên quan. Tại Hội thảo, các đại biểu đều nhất trí cao về sự cần thiết ban hành Quyết định; mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và nhiều nội dung trong dự thảo Quyết định. Việc ban hành Quyết định sẽ góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, nâng cao vai trò của hương ước, quy ước trong điều chỉnh các mối quan hệ mang tính tự quản của cộng đồng dân cư, phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thuần phong, mỹ tục, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại cộng đồng dân cư.
Hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận về các nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định như: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; các nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; nội dung, hình thức của hương ước, quy ước, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế, công nhận hương ước, quy ước; tổ chức thực hiện hương ước, quy ước; các biện pháp kiểm tra, xử lý hương ước, quy ước và các biện pháp bảo đảm.
Bên cạnh đó, các đại biểu còn quan tâm cho ý kiến về quy định xây dựng hương ước, quy ước dựa trên nhu cầu, tinh thần tự nguyện của thôn, tổ dân phố; trách nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc hướng dẫn nội dung hương ước, quy ước; cần có hướng dẫn địa phương mẫu văn bản trong hồ sơ đề nghị công nhận hương ước, quy ước; việc không cho phép áp dụng các biện pháp phạt tiền, phạt vật chất trong hương ước, quy ước, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước….
Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm và có giá trị, là cơ sở quan trọng để cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký  ban hành./.       
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
 
 
Các tin đã đưa ngày: