Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại tỉnh Yên Bái

21/05/2018

Ngày 17/5/2018 tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, thực hiện Quyết định số 433/QĐ-BTP ngày 13/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án này.

Tham dự hội nghị tập huấn có 60 đại biểu là công chức tư pháp hộ tịch của các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên và Thành phố Yên Bái. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Uông Ngọc Thuẩn – Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản như: một số quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị; pháp luật Việt Nam, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị và một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị.

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị là một trong những điều ước quốc tế quan trọng về quyền con người được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 16/12/1966, có hiệu lực từ ngày 23/3/1976, Công ước điều chỉnh những quyền cơ bản của con người thuộc phạm trù các quyền dân sự, chính trị. Việt Nam đã gia nhập Công ước vào ngày 24/9/1982. Với tinh thần, ý nghĩa và tầm quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị thì việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Công ước cũng như các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng và thật sự cần thiết.
Qua hội nghị tập huấn các công chức tư pháp hộ tịch - những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động, nhiệm vụ của mình tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai, phổ biến có hiệu quả những nội dung này đến với cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, thực hiện đầy đủ, hiệu quả hơn các quyền con người và quyền công dân.
 
Các tin đã đưa ngày: