Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Tuyên Quang

30/07/2018

Thực hiện Quyết định số 282/KH-HĐPH ngày 13/02/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng Trung ương) năm 2018, Kế hoạch kiểm tra tại tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Hà Giang của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-TANDTC ngày 18/7/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, chiều ngày 26/8/2018, Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL của Hội đồng Trung ương do đồng chí Nguyễn Thúy Hiền - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn và thành viên là đại diện Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học - Tòa án nhân dân tối cao, Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp - Bộ Công An, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm việc tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Làm việc với Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Tuyên Quang, về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Hải Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Tuyên Quang, đại diện các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh là thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh tham dự.
Theo báo cáo, năm 2018, Hội đồng PBGDPL tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành năm 2018 ban hành Kế hoạch số 08/KH- UBND ngày 29/01/2018 thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2018 và 20 sở, ngành  và 07/07 huyện thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL năm 2018 và tổ chức triển khai thực hiện.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 71 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (trong đó, 100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 23 người có trình độ chuyên môn Luật, chiếm 32,3%; 13 người dân tộc thiểu số, chiếm 18,3%); 203 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện (trong đó, 100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 47 người có trình độ chuyên môn Luật, chiếm 23,1%; 77 người dân tộc thiểu số, chiếm 38%); 3.068 Tuyên truyền viên pháp luật (trong đó, 244 người có trình độ chuyên môn Luật, chiếm 8%; 1.663 người dân tộc thiểu số, chiếm 54,2%). Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố đều tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do cấp trên tổ chức . Năm 2018, Sở Tư pháp đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 131 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật (01 lớp cho 71 báo cáo viên cấp tỉnh, 07 báo cáo viên cấp huyện; 01 lớp cho 60 tuyên truyền viên là chi trưởng phụ nữ ở cơ sở); các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tổ chức 189 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 15.236 lượt người; các huyện, thành phố tổ chức 22 hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ cho 3.753 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.
Qua thực tiễn, một số hình thức, mô hình PBGDPL đã được tỉnh áp dụng có hiệu quả là: mô hìnhTuyên truyền pháp luật thông qua xử lý các tình huống, Tuyên truyền pháp luật thông qua người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc, chức việc tổ chức tôn giáo, Tuyên truyền pháp luật thông qua sinh hoạt các Câu lạc bộ, Tuyên truyền pháp luật thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, đài truyền thanh, truyền hình huyện, Tuyên truyền pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã đánh giá những tồn tại, khó khăn trong công tác PBGDPL và nguyên nhân của tồn tại, khó khăn. Đồng thời, Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương cũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của địa phương trong công tác PBGDPL để nghiên cứu, tham mưu giải quyết, tháo gỡ.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: