Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên

20/09/2018

Sáng 20/9, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên. Đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Hồng Nguyên nhấn mạnh: việc quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp phát triển của đất nước là nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, trong đó xây dựng thế hệ trẻ có ý thức tôn trọng pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật là một nội dung quan trọng.
Ngày 26/11/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2160/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thứ pháp luật cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2011-2015. Sau 05 năm triển khai thực hiện, Bộ, ngành Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan đã tổ chức nhiều hoạt động với nội dung, hình thức PBGDPL phong phú và có hiệu quả thiết thực; nhiều mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh thiếu niên đã được xây dựng. Qua đó, đã góp phần đảm bảo quyền được thông tin về chính sách, pháp luật cho thanh thiếu niên, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập pháp luật của thế hệ trẻ; nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của thanh, thiếu niên nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở những tác động, hiệu quả mà Đề án mang lại, ngày 17/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1402/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020), trong đó giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai Đề an này đến năm 2020. Một trong các nhiệm vụ quan trọng của Đề án là tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ quản lý, theo dõi công tác PBGDPL; cán bộ Đoàn, Hội, Đội; cán bộ quản lý nhà nước về thanh niên. Đây cung là nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp được quy định trong Luật PBGDPL.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu đã được nghe TS. Lê Văn Cầu – Giảng viên cao cấp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam giới thiệu một số kỹ năng PBGDPL cho thanh, thiếu niên và đại diện lãnh đạo Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PBGDPL cho thanh thiếu niên; thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này.
 
Các tin đã đưa ngày: